Bedrijf starten met UWV

Helaas zijn er nog steeds mensen die graag willen werken, maar hun inkomen via het UWV moeten betrekken.

Het UWV heeft voor dergelijke mensen, die bereid zijn in zichzelf te investeren en van plan zijn een eigen bedrijf te starten een aantal aantrekkelijke situaties voor u, te weten:

Starten met behoud van uitkering
U kunt uw eigen bedrijf opstarten, in een periode van 26 weken (een half jaar), met behoud van uw uitkering, na aftrek van 29% van uw uitkering. Dit houdt in dat als u in deze periode de gelegenheid neemt om in eerste instantie het verschil met uw eigen bedrijf aan te vullen en na 6 maanden volledig zelfstandig kan functioneren, u een interessante mogelijkheid hebt om uit deze uitkering te komen en nadien uw eigen bedrijf te hebben.

Lees meer over deze mogelijkheid op de site van het uwv.

Scholingsvoucher
Het UWV heeft periodiek, helaas niet onbeperkt, de mogelijkheid om u een eenmalige vergoeding te geven ter hoogte van maximaal € 2.500,- inclusief btw voor scholing, onze franchiseformule voorziet hierin door u een separate factuur te kunnen sturen voor enkel de trainingen voor het leren van het repareren van alle iDevices welke momenteel in omloop zijn.
Door deze scholingsvoucher kan u dus een groot deel van uw initiele investering reeds terugontvangen via het UWV.

Lees meer over deze scholingsvoucher op de website van het uwv.